Zegar

Kalendarz

« Maj 2018 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Przetłumacz stronę


Powitanie

Witaj na Oficjalnej stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

DLA NIEPODLEGŁEJ

24 kwietnia 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Uroczystości towarzyszyła wystawa „Patriotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka przedszkola/ szkoły/ placówki” składająca się ze 189 zdjęć przedstawiających patriotyczną przestrzeń w szkołach i placówkach, w tym także i zdjęcie naszego muralu. Jednym z patriotycznych przedsięwzięć realizowanych w jubileuszowym roku, w który zaangażował się nasz Zespół jest projekt „100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski”. W jednej z tych kronik i My zapisaliśmy swoje życzenia dla Niepodległej. Kroniki, na których stronach tytułowych uwiecznione zostały słowa kard. Stefana Wyszyńskiego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, zostaną przekazane Ojcom Paulinom na Jasnej Górze podczas uroczystej mszy świętej za ojczyznę 4 listopada 2018r.


  


REKRUTACJA DO SZKÓŁ

REKRUTACJA DO SZKÓŁ

Trzecioklasisto!!!

Od 18 maja 2018r. rozpoczyna się rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2018/2019.
Link do strony: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie elektronicznym.

CZĘSTOCHOWSKA DRUŻYNA HARCEREK

CZĘSTOCHOWSKA DRUŻYNA HARCEREK

W roku 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości została podjęta próba reaktywacji Częstochowskiej Drużyny Harcerek „OPOKA” imienia Bohaterów Golgoty Wschodu. Drużyna ta działała w latach 2007 – 2010 w Częstochowie w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

Nadal pragniemy działać w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dlatego też drużyna nasza otwarta jest na dziewczęta chodzące do klas 4 – 5 – 6 – 7 szkoły podstawowej i starsze, również te pełnoletnie.

Częstochowską Drużynę Harcerek „OPOKA” imienia Bohaterów Golgoty Wschodu poprowadzi wędrowniczka Beata Bielecka, która jest osobą pełnoletnią, zaś w harcerstwie jest od 1996 roku. Była zastępową i przyboczną w kilku drużynach harcerskich.

Jako drużyna chcemy współpracować z: Kręgiem „Zamek” Warszawskich Szarych Szeregów, Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska w Częstochowie, parafiami, z których będą pochodzić harcerki, środowiskami patriotycznymi Częstochowy.

Zdajemy sobie sprawę, że członkowie Rodzin Katyńskich w całej Polsce mogą mieć krewnych lub przyjaciół i znajomych w Częstochowie i okolicach. Dlatego też prosimy, aby informację o naszej drużynie rozpowszechnić wśród członków Rodzin Katyńskich i ich krewnych.

Wszelkie pytania na temat Częstochowskiej Drużynie Harcerek „OPOKA” imienia Bohaterów Golgoty Wschodu można uzyskać u drużynowej Beaty Bieleckiej osobiście (np. podczas spotkania), dzwoniąc pod numer telefonu 728 – 258 – 618, pisząc na adres mailowy drużyny: druzyna@poczta.onet.pl lub pisząc tradycyjny list na adres:

CDH-ek „OPOKA”

im. Bohaterów Golgoty Wschodu

Ul. Okólna 17/19 p. 110

42 – 200 Częstochowa


 

Wędr. Beata Bielecka


OFERTA WAKACYJNA

 

Drodzy Rodzice, zapraszamy do zapoznania się z ofertą wakacyjną.


POLSKA - TO JEST WIELKA RZECZ!

Uroczystość odsłonięcia muralu patriotycznego w 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

30 kwietnia 2018 r. wpisał się w historię Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach jako dzień świętowania 100- lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczestniczyliśmy w ceremonii odsłonięcia muralu patriotycznego przedstawiającego wizerunki Wielkich Polaków: króla Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego, Św. Jana Pawła II i nawiązującego do niezłomności, odwagi i męstwa polskiej husarii. W progi naszej szkoły zawitali znamienici goście: włodarz gminy Rędziny - wójt Pan Paweł Militowski, z-ca wójta Pan Mariusz Spiechowicz, Pani Jolanta Skrzypczyk - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach - delegatura w Częstochowie, Pani Urszula Giżyńska - redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej, ksiądz generał Stanisław Rospondek - honorowy obywatel gminy Rędziny, pułkownik Zygmunt Sojda, Zygmunt Simiński - proboszcz parafii w Rudnikach, sołtys Rudnik Pan Andrzej Wolski- Rzewuski, radni gminy, przewodnicząca rady Rodziców Zespołu Pani Kamila Gwiazda- Fluks, rodzice uczniów. Odsłonięcia muralu w obecności szacownych gości dokonał wójt gminy Rędziny Pan Paweł Militowski wraz z dyrektorem ZS-P Panem Dawidem Krzętowskim. W oficjalnej części ceremonii głos zabrał dyrektor szkoły, który podkreślił, że jako pierwsza placówka na terenie naszej gminy w tak doniosły sposób, dokonując odsłonięcia muralu, wpisaliśmy się z należytą dostojnością i szacunkiem w obchody 100- lecia Niepodległej. W przemówieniu dyrektor Krzętowki odniósł się również do wielkiego dzieła naszych przodków, jakim było uchwalenie KONSTYTUCJI 3 MAJA - pierwszego takiego zapisu w Europie. Padły też słowa dotyczące współczesnego kształtu patriotyzmu – patriotyzmu XXI wieku, który winien być nacechowany troską o przestrzeganie prawa, przestrzeganie konstytucji oraz obywatelską postawą wszystkich, bez wyjątku,  Polaków. Z kolei wójt gminy Rędziny Pan Paweł Militowski podniósł kwestię szacunku wobec dziedzictwa narodowego, które naznaczone zostało najwyższymi ofiarami wielu naszych rodaków. Stąd na nas – współczesnych - spoczywa obowiązek pielęgnowania tych narodowych, patriotycznych tradycji, by w najpiękniejszym kształcie przekazać je przyszłym pokoleniom. Z kolei ksiądz generał Stanisław Rospondek nawiązał do radości i dobra, jakie kryją w swoich sercach dzieci. To dzięki tej dziecięcej spontaniczności rodzą się wartości najwyższe - dobro i prawda, na straży których zawsze winniśmy niezłomnie trwać. Z ust Pani Urszuli Giżyńskiej - redaktor naczelnej Gazety Częstochowskiej popłynęły słowa podziękowania  i życzenia realizowania się w pracy z dziećmi i młodzieżą w imieniu posła na sejm RP Pana Szymona Giżyńskiego, który z racji wielu służbowych obowiązków nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

 

W części artystycznej programu obchodów rocznicowych mogliśmy obejrzeć wymowną prezentację multimedialną przygotowaną przez Panią Aleksandrę Banaszek- Lis oraz wzruszający występ najmłodszych wychowanków naszej szkoły - przedszkolaków, które przygotowane przez panie: Katarzynę Roszczuk, Jadwigę Lupę, Karolinę Kowalczyk, Anetę Kubicę, Martę Krupkę oczarowały swoim tańcem - polonezem. Milusińscy zaprezentowali wiersze, wśród nich ,,Kto ty jesteś?” oraz patriotyczne piosenki. Występ uświetnił także spektakl zespołu teatralnego MASKA, działającego w naszej szkole już od 16 lat pod kierunkiem Pań: Igi Długoszewkiej- Zawadzkiej i Agnieszki Krzynowek. Na tę podniosłą uroczystość młodzi aktorzy przygotowali przedstawienie o polskich drogach do wolności -drogach naznaczonych krwią przodków, niezłomnością i hartem ducha dobrych, mądrych ludzi, dla których Ojczyzna stanowiła dobro najwyższe. Młodzież w sugestywny sposób, wykorzystując jedną z najtrudniejszych form teatralnych - pantomimę - zobrazowała rozbiory Polski, a teksty przejmujących wierszy i głębokich w treści piosenek stanowiły dobitne dopełnienie tego patriotycznego montażu. Dzięki naszym zdolnym, sumiennym, pracowitym młodym aktorom, recytatorom, pieśniarzom udało się zbudować nastrój zadumy, powagi i refleksji nad przyszłym kształtem naszej Polski. Ukoronowaniem tej ważnej uroczystości stały się słowa Pani Jolanty Skrzypczyk - wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, która podkreśliła, że dzisiejsza ceremonia jest najwymowniejszym potwierdzeniem właściwego kierunku wychowania młodego pokolenia w duchu poszanowania idei patriotyzmu. Pani kurator przywołała słowa Jana  Zamoyskiego, polskiego polityka, męża stanu, kanclerza wielkiego koronnego, hetmana wielkiego koronnego, doradcy Zygmunta Augusta i Stefana Batorego: ,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” 
Zdjęcia z tego wydarzenia w galerii Zespołu.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE


W ramach działań profilaktycznych w naszym Zespole odbywały się zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Posumowaniem idei bezpiecznego korzystania z środków teleinformacyjnych był konkurs w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 na prezentację multimedialną pt. „Cyberprzemoc to rzecz zła, lecz uniknąć jej się da!”.                                                                         

W tym roku obchodom DBI towarzyszyło hasło „Tworzymy kulturę szacunku w Sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem. Szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby - jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.                                                            Wyniki konkursu:                                                                                            

I miejsce - Magdalena Rzemińska 

II miejsce - Julia Gołda, PatrycjaTkaczyk

III miejsce - Oliwia Małasiewicz

Wyróżnienie - Samanta Łapcik, Rita Radecka


FESTIWAL TECHNIKI

FESTIWAL TECHNIKI

 

26 kwietnia uczniowie klas III gimnazjalnych uczestniczyli w Festiwalu Techniki w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą z ofertą edukacyjną w roku szkolnym 2018/ 2019. Program Festiwalu bogaty był w: otwarcie Ogrodu Dydaktycznego; wystawy prac, stoiska edukacyjne; warsztaty rysunku, florystyki, modelarskie; zawody sportowe, itp.


MARSZ NADZIEI

 

Wolontariusze naszego Zespołu w dniu 13.04.2018r. włączyli się w akcję MARSZ NADZIEI, którego celem było zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei osobom chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom. Marsz Nadziei jest akcją w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei, organizowanej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych chorobą nowotworową. Kolorami Marszu był kolor zielony i żółty, akcentujący solidarność z osobami chorymi.OBIETNICA ZUCHOWA

OBIETNICA ZUCHOWA

 

Do tej, jakże ważnej w życiu każdego zucha, chwili "Radosne Ogniki" przygotowywały się podczas wielu zbiórek, na których poznawały prawo zucha, piosenki, pląsy, rozwiązywały  zadania. Brały również udział w różnorodnych uroczystościach i imprezach zuchowych i harcerskich, zarówno na szczeblu hufcowym, jak i chorągwianym. Aż nadszedł długo wyczekiwany dzień - 26 kwietnia 2018r. W obecności rodziców i zaproszonych gości, zuchy z 15 Gromady Zuchowej „Radosne Ogniki” złożyły Obietnicę Zuchową i dostały znaczek zucha. Te wszystkie chwile zostały uwiecznione na zdjęciach, które mogą Państwo obejrzeć w galerii Zespołu.


DZIEŃ ZIEMI

DZIEŃ ZIEMI

 

Dziś w Naszej Szkole odbył się apel z okazji Międzynarodowego  Dnia Ziemi. Apel przygotowała klasa VI razem z wychowawczynią p. Katarzyną Wierus. Uczniowie wzięli udział w Międzyklasowym Quizie Ekologicznym, podczas którego mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu wiedzy o ochronie środowiska.Po ciężkich zmaganiach jury wyłoniło 4 zwycięskie klasy- IIIa, IIIb i VII ze szkoły podstawowej oraz klasę IIa z gimnazjum, które otrzymały nagrody- "Dzień bez pytania". Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości dziękujemy :-) Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii Zespołu.


KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL

KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL

 

Od początku kwietnia w grupie Starszaków realizowany jest projekt edukacyjny pt. ,,Książka – mój przyjaciel”. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksacje, odreagowanie napięcia
Na początku miesiąca Starszaki wspólnie z wychowawczyniami stworzyły listę działań, które pomogą w zgłębieniu tematyki dotyczącej książek. Następnie dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione książki i opowiadały o nich swoim kolegom i koleżankom. Poznały także budowę książki, pojęcia takie jak: autor, ilustrator, tłumacz, wydawnictwo, oraz zasady poszanowania książek, czyli dbania o nie tak, aby służyły jak najdłużej. Jakie są ulubione książki dzieci można zobaczyć w galerii przedszkola.


Wygenerowano w sekund: 0.08
10,088,978 unikalnych wizyt