Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2024 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Przetłumacz stronę


Historia Szkoły

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła w Rudnikach, rozpoczęła swoja działalność w 1904 r.Zajęcia odbywały się wówczas w wynajmowanych prywatnych pomieszczeniach. Dopiero w roku następnym ukończono budowę budynku szkolnego który niegdyś mieścił się przy ul. Warszawskiej. Uczono tam dzieci do 1936 r., wtedy bowiem owy budynek spłonął i zajęcia odbywały się znów wprywatnych pokojach.

Warunki poprawiły się znacznie w 1950 r., kiedy to zajęcia odbywały się w jednopiętrowym, budynku oddanym na użytek szkoły podstawowej w Rudnikach. Dopiero na początku 1960 r., rozpoczęte zostały prace przygotowawcze pod budowę nowej placówki oświatowej. W lutym 1962 r., na posiedzeniach GRN w Rudnikach i Rędzinach podjęto uchwały zatwierdzające projekt, według którego szkoła w Rudnikach realizować będzie program 8 - klasowy, czemu pomóc miał nowy, większy budynek szkolny, przewidziany do eksploatacji już w 1963 r.

Oficjalnie jego otwarcie nastąpiło w październiku 1963 r. Do użytku uczniów oddano salę gimnastyczną, 7 klasopracowni, 2 pracownie, pomieszczenie biblioteki boisko szkolne, zatrudniono 13 nauczycieli.

Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Rudnikach nastąpiła od roku szkolnego 1968/1969, wtedy posadę tę objęła mgr Irena Ociepa. Od września 1991 r., dyrektorem szkoły została mgr Ewa Rydecka - Siudak, za czasu sprawowania przez nią tej funkcji placówka nawiązała współpracę z uczniami Polskiej Szkoły Podstawowej w Łotewskim Rezekne, gdzie pięcioro uczniów przebywało na wymianie między szkołami. Osiągano też kilka znaczących sukcesów w zawodach i konkursach, najbardziej prestiżowym było zajęcie II miejsce w wojewódzkim przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych.

Reforma szkolnictwa wprowadzona we wrzeąniu 1999 r., zmieniła system kształcenia w szkole podstawowej, która obejmowała jedynie klasy I - VI. Pierwszym nowo wybranym dyrektorem zreformowanej placówki została w 2002 r., mgr Lidia Pasternak. W szkole kontynuowano działalnoąć kół zainteresowań: małych form teatralnych i turystyczno - krajoznawczego, ponadto założono zespół muzyczny i reaktywowano drużynę zuchów.

Na mocy wspomnianej już reformy powstało trzyletnie Gimnazjum. W budynku dotychczasowej szkoły podstawowej zaczęło funkcjonować Gimnazjum Nr 2. jego dyrektorem został mgr Stefan Grzeliński. Uczęszczały do nich dzieci z Rudnik, Konina, Koącielca i Rzerzęczyc. W szkole zainstalowano stały dostęp do internetu, wymieniono całą instalację grzewczą, dobudowano salę lekcyjną i szatnie, cały budynek został ocieplony i zyskał kolorową elewację. Gimnazjum Nr 2, jako największa jednostka oświatowa w gminie licząca 250 uczniów, wciąż się rozwijało. W 2002 r., posadę dyrektora gimnazjum objęła mgr Maria Rzeszot. Szkołę rozbudowano o kolejne pięć sal, co pozwoliło na utworzenie zaplecza sportowego: siłowni, salki do gimnastyki korekcyjnej, nowych łazienek i szatni.

1 września 2004 r., powołano do życia Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnikach, w którego skład weszły: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 2. Dyrektorem placówki został mgr inż. Jan Miarzyński, jego zastępcą do spraw Gimnazjum mgr Katarzyna Busz, do spraw Szkoły Podstawowej mgr Lidia Pasternak. Rozpoczęło się również działanie mające na celu nadanie imienia placówce. Teren wokół budynku zyskał nowe ogrodzenie oraz parking samochodowy. W szkole rozpoczęło działalnoąć wiele nowych kół zainteresowań: Młodzieżowa Akademia Życia, Liga Ochrony Przyrody, Gazetka Szkolna, Klub Europejski, Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze PTTK, Szkolny Klub Sportowy.

Od sierpnia 2004 r., podejmowano w Rudnikach pierwsze kroki do nadania imienia nowo powstałemu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu. Członkowie Rady Pedagogicznej ZS - P zatwierdzili program działań zmierzający ku wyznaczonemu celowi. Spośród nauczycieli powołano zespół ds. patrona, jego zadaniem było opracowanie regulaminów wyborów, przygotowanie uroczystoąci i koordynowanie wszelkich działań do nadania szkole imienia. Komisja wyborcza przyjmowała zgłoszenia propozycji do miana patrona szkoły. Prawo do uczestnictwa w wyborach przysługiwało uczniom ZS - P, ich rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. 12 maja 2005 r., ZS - P w Rudnikach nadano imię Jana Pawła II. W listopadzie 2006 r., powstał finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej kompleks sportowy z boiskami do koszykówki, piłki nożnej i bieżni. zawansowane są też prace nad dalszą rozbudową szkoły.

 

 Tekst został zaczerpnięty z monografii szkoły. 

Wygenerowano w sekund: 0.06
62,247,112 unikalnych wizyt