Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2022 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Przetłumacz stronę


WYPRAWKA SZKOLNA

INFORMACJA DLA RODZICÓW !
Rządowy program pomocy uczniom w 2014r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”


1. W roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów:
klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie
 o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym, z rodzin, w których dochód na osobę
nie przekracza 539 zł (netto).

3. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
-          słabowidzącym,
-          niesłyszącym,
-          słabosłyszącym,
-          z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
-          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-          z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
-          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-          z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
-          posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
*          225 zł – dla ucznia klasy II – III szkoły podstawowej,
*          325 zł - dla ucznia VI klas szkoły podstawowej,
*          325 zł - dla ucznia IV - VI klas szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
*          350 zł - dla ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Wniosek o dofinansowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

6. Uzupełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 września

2014r.
Wnioski składać należy dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2014/2015. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

  Do wniosku należy dołączyć:
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie,
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
*          imienne dowody zakupu (faktura VAT, rachunek). 

Wygenerowano w sekund: 0.10
39,149,523 unikalnych wizyt