Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2022 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Przetłumacz stronę


DZIECI PRZYJĘTE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Przyjmuje na rok szkolny 2014/15 niżej wymienionych kandydatów:

 

KLASA IB

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

ADAMUS FILIP

2

BEKUS KORNEL

3

BEKUS MAJA

4

BINEK NATAN

5

FOINA BARBARA

6

HURAS JUSTYNA

7

JAGUSIAK ALEKSANDER

8

KAPICA ZUZANNA

9

KOSSAKOWSKI KONRAD

10

ŁAPCIK KORNELIA

11

MACIĄG DAWID

12

MRUKLIK JULIA

13

POSTAWA NATALIA

14

ROZPĄDEK DARIA

15

WDOWIAK PATRYK

16

WILK DAWID

 

2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2014R.

                                                                                            

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  3

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2014

z dnia 28.02.14 r.

 

 

 

Protokół

z  posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

 

powołanej Zarządzeniem nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach z dnia 28.02.2014r. do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach na rok szkolny 2014/15.

Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej”.

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 07.04.2014R.

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (szkoła podstawowa, adres):
Szkoła Podstawowa w Rudnikach

Skład Komisji:

Przewodniczący: Magdalena Kolewińska-Kołdon (pedagog szkolny)

Członkowie:

 1. Karolina Kowalczyk (wychowawca przedszkola)
 2. Hanna Kwiatkowska (nauczyciel)
 3. Wioletta Piestrzyńska (rodzic)
 4. Agnieszka Ignaszak (rodzic)
 5. Dagmara Maciąg (rodzic)

 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

 1. Zapoznanie z „Regulaminem rekrutacji uczestników projektu”, „Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej” i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy komisji.                       
 2. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników  o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

Do szkoły podstawowej wpłynęło 32 wniosków, w tym:

 1. Wniosków kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy: 27  
 2. Wniosków kandydatów zamieszkałych poza gminą: 5

 

 

Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej: 

(wymienić i opisać braki)

wnioski kompletne - 32

3. W etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do szkoły podstawowej 32 kandydatów. Lista przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi załącznik 1 do protokołu.

4. Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych stanowi załącznik do protokołu.

5. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej:

W zasadach rekrutacji uwzględniono: data urodzenia dziecka, stosunki koleżeńskie.

W przypadku zamiany kandydatów do poszczególnych klas będą brani pod uwagę kandydaci mający zastępstwo na swoje miejsce (osoba tej samej płci).

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Protokołował/a:

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

 1. ………………………………
 2. ………………………………
 3. …………………………..….
 4. ……………………………...
 5. ………………………………
 6. ………………………………

 

 

 

Rudniki, dnia 07.04.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2014

z dnia 28.02.2014r.

 

 

Lista  kandydatów przyjętych 

do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II
w Rudnikach

na rok szkolny 2014/15

 

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia N 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach z dnia 28.02.2014r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach z dnia 28.02.2014r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Przyjmuje na rok szkolny 2014/15 niżej wymienionych kandydatów:

 

KLASA IA

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

ANZORGE MAJA

2

BŁĘDOWSKA ZUZANNA

3

BORAWSKA ZUZANNA

4

DOMŻALSKA AGATA

5

HALIBINIAK CEZARY

6

IGNASZAK KACPER

7

KOŁCZ AMELIA

8

KORBUT BRAJAN

9

KRÓL DAMIAN

10

LIS ALEKSANDER

11

MONKIEWICZ SZYMON

12

NOCUŃ DAMIAN

13

PIESTRZYŃSKI DAWID

14

SKROŃSKI MATEUSZ

15

WAWSZCZAK EWA

16

ZALASIŃSKA ZUZANNA

 

2.  Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2014r. 

 

                                                                          ......................................................................

                                                              (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Wygenerowano w sekund: 0.07
39,099,321 unikalnych wizyt