Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2022 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Przetłumacz stronę


EDUKACJA MŁODEGO POKOLENIA

Projekt pt. „Edukacja młodego pokolenia” realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-wychowawczego
4 Gimnazjów Powiatu Częstochowskiego poprzez realizację programów rozwojowych wspierających 564u/u (w tym 271K), w szczególności zdolnych, z obszarów wiejskich,
w zakresie: rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych dostosowanych do potrzeb rynku pracy; wyrównywanie braków edukacyjnych do 30.06.2015 r.

 

Cele szczegółowe:

1)    Zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów i uczennic z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania;

2)    Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących poziom kompetencji kluczowych uczniom i uczennicom poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i  pozaszkolnych, z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania;

3)    Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez uczestnictwo
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania;

4)    Zwiększenie dostępu do zajęć umożliwiających pozyskanie praktycznych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 564 uczniów i uczennic szczególnie z klas 2 i 3, którzy zamieszkują w województwie śląskim, szczególnie obszary wiejskie i uczą się w jednym z czterech gimnazjów: powiatu częstochowskiego tj.:

1) Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 7;

2) Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rędzinach
42-242 Rędziny, ul. Działkowiczów 20;

3) Gimnazjum im. Jana Pawła II przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, 42-240 Rudniki, ul. Szkolna 11;

4) Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej
42-263 Wrzosowa, ul. Szkolna 4;

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

  1.  Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1)    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  dla 282 uczniów i uczennic, mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;

-  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

-  humanistycznych.

 

2)    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 564 uczniów i uczennic, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów i uczennic oraz przygotowanie ich do pracy i życia w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie postawy przedsiębiorczej;

- z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- humanistycznych,

- języków obcych,

- ICT,

- dyscyplin sportowych,

- warsztatów z przedsiębiorczości

- warsztatów artystycznych.

3)    Doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla 564 uczniów i uczennic, mające na celu przybliżenie uczniom i uczennicom sytuacji na rynku pracy oraz przygotowanie i pomoc w wyborze szkoły i/lub zawodu, ukierunkowanie na przyszłość;

- warsztaty edukacyjne „Jak wybrać szkołę po gimnazjum?”, „Moja ścieżka do kariery”

- indywidualne doradztwo zawodowe w ramach indywidualnych planów kariery

- wizyty studyjne,

- warsztaty z robotyki,

4)    Doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla 564 uczniów i uczennic, mające na celu nabycie umiejętności społecznych i uwrażliwienie uczniów/uczennic na problem płci.

- warsztaty społeczne,

- warsztaty umiejętności uczenia się,

- indywidualne doradztwo psychologiczne.

 

Kontakt :

 

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 6a

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88

Fax 34 360 57 47

 

Osoby do kontaktu:

Beata Blukacz-Krawiec

Agnieszka Karońska

Izabela Hłąd

 

  

 

Wygenerowano w sekund: 0.07
39,098,987 unikalnych wizyt