Zegar

Kalendarz

« Lipiec 2024 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Przetłumacz stronę


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wśród instytucji współpracujących z naszym Zespołem są także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zakres pomocy społecznej wchodzi szereg działań – zgodnie z Ustawą polega ona między innymi na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; pracy socjalnej; analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej współpracujemy bardzo długo, ponieważ jest to instytucja, która wspomaga rodziców w trudnej sytuacji materialnej. Kontakt ten jest bezpośredni, co miesięczny, ponieważ ośrodek pomocy społecznej dofinansowuje wyżywienie dzieci. Rodzice, którzy są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskują refundację za wyżywienie dzieci. Wsparcie pomocy społecznej dla najbiedniejszych wychowanków szkoły przybiera również inne formy – mogą to być, np. zakupy podręczników i pomocy szkolnych, dofinansowanie szkolnej wycieczki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja, z którą szkoła pracuje systematycznie w zakresie wymiany informacji na temat sytuacji materialnej najbiedniejszych uczniów. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą oraz pracownikiem socjalnym, analizują sytuację finansową rodziny, zastanawiają się wspólnie jak tej rodzinie i w jaki sposób można pomóc.

Bardzo ważną instytucją, z którą współpracujemy jest Gminna Komisja ds. Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca z tą instytucją polega miedzy innymi: na inicjowaniu działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a także podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Wygenerowano w sekund: 0.06
64,625,257 unikalnych wizyt